Miejsce reklamy społecznej w marketingu społecznym

Miejsce reklamy społecznej w marketingu społecznym

Marketing społeczny nieco różni się od tradycyjnego marketingu. Podobnie jak różnią się kampanie społeczne od komercyjnych czy politycznych. O ile łatwo jest wskazać miejsce reklamy komercyjnej w marketingu oraz reklamy politycznej w marketingu politycznym to sytuacja, w której występuje reklama społeczna w zestawieniu z marketingiem społecznym nieco się komplikuje. Specyfika reklamy społecznej powoduje, że jej lokacja w marketingu społecznym jest w pewnym sensie nietypowa.

Ważność przedmiotu reklamy

Za możliwość pozwalającą zaistnieć reklamie społecznej w marketingu społecznym odpowiedzialny jest przedmiot reklamy. Zazwyczaj jest to cykl posunięć, którego podstawowym zadaniem jest nakłonienie odbiorców do przyjęcia ściśle określonych norm. Jednak, zanim stwierdzi się słuszność danych norm zachowań i zacznie się je kreować w społeczeństwie należy poddać je wielu testom. Następnie społeczeństwo powinno zacząć się do nich przekonywać, a po pewnym czasie uznać za nawyk.

Cały cykl posunięć, wygląda bardzo podobnie do tego, który jest wykonywany podczas wdrażania reklamy komercyjnej. Każdy przedmiot reklamy społecznej jest zależny od społeczeństwa, które daje pewne sygnały wyrażane poprzez nasilający się dyskomfort utrudniający swobodne funkcjonowanie z powodu zaistniałego problemu.

Marketing społeczny tak uformował reklamę społeczną, że może ona nie tylko nakłaniać do zmian zachowań i postaw, ale także może sugerować odstąpienie od tych błędnych obecnie zakorzenionych w jednostce, która dotychczas nie postrzegała ich jako coś niebezpiecznego bądź szkodliwego. Zatem reklama społeczna jest jednym z narzędzi marketingu społecznego, ponieważ posiada różnorodną przedmiotowość a oferowany przez nią produkt jest skonstruowany w podobny sposób do reklamy komercyjnej.

Ponadto reklama społeczna posiada szeroką, nałożoną na siebie warstwowość w skład, której wchodzi cel, funkcje i techniki wykorzystywane podczas procedury jej tworzenia. Kolejną ważną kwestią jest efekt końcowy serwowany odbiorcom, w którym powinni dopatrzyć się profitów.

Liczą się profity

Skuteczne jest także wdrożenie w reklamę społeczną informacji, które oferują odbiorcy nadmiar profitu, o którym przekona się dopiero podczas przyjęcia modelu zachowań propagowanego przez komunikat. Jednak czynnością poprzedzającą przychylność odbiorcy wobec treści zawartych w reklamie społecznej jest zainteresowanie się samą reklamą.

Najwięcej uwagi odbiorca poświęca reklamie społecznej, gdy ta przedstawia nowy przedmiot oraz nowy produkt, a przy tym całość jest zaprezentowana w ciekawej aranżacji. Po spełnieniu takich kryteriów odbiorcy mogą się zaangażować i aktywnie uczestniczyć w realizacji przesłania zawartego w reklamie. Obecnie powstaje wiele kampanii reklamowych mających na celu przyczynić się do zażegnania problemu, który dotyka wąskie grono ludzi bądź zwierząt.

Jeden z przykładów

Za doskonały przykład może posłużyć kampania reklamowa, którą zleciła organizacja WWF francuskiej agencji reklamowej Ogilvy. Założeniem kampanii było przedstawienie manifestu wyrażonego w metaforycznym ujęciu, który miałby zwrócić uwagę na brak szacunku dla zwierząt i przyrody.

Reklama społeczna

Fotografia ma na celu pokazać, że zwierzęta są traktowane przez ludzi jak wiele dóbr państwowych przez chuliganów. Kampania została przeprowadzona w czerwcu 2010 roku, ale tematyka jaką porusza jest nadal bardzo aktualna. Ponadto kampania spotkała się z nieprawdopodobnie pozytywnym odbiorem. Została między innymi wyróżniona Brązowym Lwem na Międzynarodowym Festiwalu Reklamowym odbywającym się w Cannes.

Artykuł pierwotnie ukazał się na łamach serwisu naTemat.pl