Pieta reklama

Pieta – śmierć i miłosierdzie w reklamie

Pieta w języku włoskim znaczy miłosierdzie. Termin został zaczerpnięty od łacińskiego słowa „pietas”, które oznacza „miłość zgodna z powołaniem”. W Europie funkcjonuje jako metaforyczne określenie obrazów bądź częściej rzeźb ...

Czytaj dalej...