Rola strachu w reklamie społecznej

Rola strachu w reklamie społecznej

Przemoc w reklamie społecznej ma na celu doprowadzić do zmian poglądów i zachowań jednostek w danym społeczeństwie. Natomiast ukazanie strachu przez komunikat społeczny ma spowodować, by jednostka zaniechała działań, których konsekwencje będą negatywne.

Rosjanie potrafią przestraszyć

Ostatnio jedna z lepszych kampanii reklamowych, której motywem przewodnim jest wywołanie strachu w odbiorcach została przeprowadzona w Rosji. Kampania „Think of the both sides” została wykonana przez agencje Red Pepper dla Ekburg.ru. i ma na celu pokazać kierowcom co może się zdarzyć, gdy dopuszczą się niedozwolonych działań podczas jazdy samochodem. Wszystkie działania rozpraszające kierowcę wydają się małym wykroczeniem, ale mogą doprowadzić do tragicznych skutków. Nie wystarczy zadbać tylko o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Statystki są bezwzględne. Każdego roku na Rosyjskich drogach ginie 30 tysięcy osób.

Reklama rosyjska

Umiarkowanie kluczem do sukcesu

Stworzenie i przedstawienie reklamy społecznej, której zadaniem jest wystraszenie odbiorcy to jedno z najbardziej trafnych zastosowań autorów reklam. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za powodzenie takiego komunikatu reklamowego jest umiarkowana ilość strachu zawartego w reklamie. Tylko wtedy równowaga ma szansę zostać zachowana, co przełoży się na długofalowy sukces reklamy. Nadmierny poziom strachu zawarty w komunikacie reklamowym nie przełoży się na skuteczność działań perswazyjnych kierowanych do adresata. Każda kampania reklamowa o charakterze społecznym, której zadaniem jest wywołanie obaw i strachu w potencjalnym odbiorcy powinna zostać przetestowana przed realizacją.

Zawsze należy pamiętać o testach

Jeśli testy kampanii reklamowej będą rokować jej skuteczność, wtedy można przystąpić do realizacji projektu. Strach jest postrzegany jako jedna z emocji o charakterze pierwotnym. Wniosek ten można wysunąć na podstawie obserwacji automatycznych zachowań ludzi dotkniętych obawą. Strach w szybki sposób pobudza aktywność w odbiorcy. Następstwem jest podjęcie pożądanego działania oraz duże szanse, że inni odbiorcy tego samego komunikatu zareagują w podobny bądź identyczny sposób.

Odbiorcy reklam korzystają z gotowych rozwiązań

Strach rodzi się w jednostce, gdy ta zaczyna dostrzegać negatywne skutki swoich działań. Następnie podejmuje próbę znalezienia sposobu prowadzącego do zażegnania zaistniałego niepokoju. Komunikat reklamowy nie tylko wskazuje, ale także daje gotowy schemat pożądanego postępowania, które jest powszechnie akceptowane w danym społeczeństwie. Zatem istnieje szansa, że rosyjska kampania przyczyni się do zmniejszenia liczby ludzi, którzy zginęli przez nieuwagę kierowców.

Tekst ukazał się na łamach naTemat.pl i Feedback